About us

Công Ty TNHH Thời Trang Red

Employment Information

Nhân viên Hành chính - Nhân sự

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Sales / Business Development , Administrative / Clerical , Human Resources
Experience 1 Years

Nội thất DEFA

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐÒN BẨY SỐ

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CHUBB LIFE VIỆT NAM

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Thiết bị Công nghiệp GSI Việt Nam

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CHUBB LIFE VIỆT NAM

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CHUBB LIFE VIỆT NAM

$ 5 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG VIỆT

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH MTV MOMMY & BABY CENTER

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐÒN BẨY SỐ

$ 7 Mil - 7,5 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Và Hợp Tác Quốc Tế THANHMAIHSK

$ 6,5 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi