language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân viên hành chính

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 10/08/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

Tiếp nhận, xử lý, chuyển và lưu trữ văn bản của đơn vị.

Quản lý và sử dụng con dấu đơn vị theo quy định Pháp luật

Quản lý hệ thống văn bản đến - văn bản đi của đơn vị theo đúng quy định

Mua sắm, quản lý trang thiết bị, dụng cụ văn phòng, đồng phục. Quản lý cơ sở vật chất tại các phòng ban tại đơn vị

Thực hiện các dịch vụ hậu cần liên quan đến Ban Giám đốch và các phòng ban tại đơn vị

Giám sát việc thực hiện vệ sinh đảm bảo vệ sinh môi trường trong đơn vị

Job Requirement

Kịp thời, đúng quy định, an toàn, bảo mật

An toàn, bảo mật đúng quy định Nhà nước

Dễ tìm, dễ thấy, an toàn, bảo mật

Đảm bảo mua sắm, trang bị, quản lý tài sản an toàn, đúng tiến độ, chất lượng

Kịp thời, đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu

Đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng

More Information

 • Degree: College
 • Age: 23 - 30
 • Gender: Female
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbamc.com.vn
MB dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh bằng tài năng, phát triển...Detail

People who applied to this job also applied to:

Nhân viên hành chính

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts