language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

nhân viên hành chính

Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên (IRDOP)
Updated: 15/05/2019

Employment Information

Job Description

- Tiếp nhận, lưu trữ công văn đi đến

- Soạn thảo và rà soát các văn bản giao dịch chung

- Thư ký các cuộc họp chung

- Tư vấn cho Lãnh đạo các nội dung liên quan

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện

Job Requirement

- Hiểu biết về công tác văn thư, lưu trữ

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ

- Có trách nhiệm và linh hoạt trong xử lý

More Information

  • Age: 20 - 60
  • Job type : Permanent

Company Overview

Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên (IRDOP)

Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên (IRDOP) là nơi nghiên cứu chuyên sâu về các hợp chất tự nhiên; phát triển và chuyển giao công nghệ sản...Detail

People who applied to this job also applied to:

nhân viên hành chính

Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên (IRDOP)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts