language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Hành Chính

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 13/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Kiểm soát thể thức văn bản và thực hiện ban hành, luân chuyển văn bản, thư đi/ đến nội bộ và bên ngoài tại Chi nhánh

- Thực hiện cung cấp hồ sơ sao y, trích sao, sắp xếp, lưu trữ và bảo quản hồ sơ pháp lý/ Hồ sơ hoạt động của chi nhánh

- Quản lý và sử dụng con dấu tại Chi nhánh

- Thực hiện công tác đối ngoại/ đối nội, hướng dẫn Khách đến làm việc, trao đổi, tác nghiệp với CBNV tại Chi nhánh

- Thực hiện hậu cần công tác, khám sức khỏe định kỳ, đồng phục,... cho CBNV tại chi nhánh

- Thực hiện công tác mua sắm hành chính và phân bổ, phục vụ hoạt động, đối ngoại và trang trí nơi làm việc của MB

- Công tác Tài sản, An toàn kỹ thuật và Xe

'Bố trí và điều phối hoạt động của lái xe tại chi nhánh, giám sát định mức nhiêu liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật xe thuộc Chi nhánh

'Giám sát và quản lý trang thiết bị, công cụ dụng cụ, tài sản thuê ngoài và thuộc sỡ hữu của chi nhánh

'Triển khai công tác phòng chống bão - lụt, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh và dịch bệnh tại chi nhánh

- Công tác Nhân sự

Job Requirement

 - Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Luật/ Hành chính/ Quản trị/ Lưu trữ

- Kinh nghiệm mảng Hành chính/nhân sự

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh...Detail

People who applied to this job also applied to:

Nhân Viên Hành Chính

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts