About us

CHUBB LIFE VIỆT NAM

Employment Information

Nhân viên hành chính

Job level Entry Level
Salary $ 5,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 24/08/2021
Industry Sales / Business Development , Consulting , Insurance

Location

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Ứng dụng toàn cầu (IDA)

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BeNK

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Mây Home

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

CHUBB LIFE VIỆT NAM

$ 5 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CHUBB LIFE VIỆT NAM

$ 5 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH GENE FRIEND VIỆT NAM

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần FECON

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Và Hợp Tác Quốc Tế THANHMAIHSK

$ 6,5 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc MGV

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐÒN BẨY SỐ

$ 7 Mil - 7,5 Mil VND

  • Ha Noi