About us

Công Ty TNHH Hố Nai

Employment Information

Nhân Viên HCNS làm việc tại Vĩnh Cửu Đồng Nai

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Administrative / Clerical , Human Resources
Experience 1 - 3 Years

Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai

$ Competitive

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 9 Tr - 13 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Dong Nai

Tập đoàn Gạch men Hoàng Gia (Royal Ceramic Group)

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Dong Nai

Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Dong Nai

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 20 Tr - 70 Tr VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Dong Nai