About us

PepsiCo Foods Vietnam Company

Employment Information

Nhân viên hệ thống DMS - DMS Assistant

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 10/12/2020
Industry Food & Beverage (F&B)
Experience 1 - 10 Years

Location

Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kita Group

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Tập đoàn An Thái - Công ty CP Sài Gòn An Thái

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

American International Hospital (AIH)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Nhôm Định Hình Sapa Bến Thành

$ 6 Tr - 11 Tr VND

  • Ho Chi Minh

TẬP ĐOÀN NANOCO

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Teamwork Vietnam Ltd

$ Competitive

  • Ho Chi Minh