language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Hiện Trường - Long An

Indo Trans Logistics
Updated: 27/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Công việc điều phối vận tải tại kho.

- Sắp xếp xe đậu, neo tạo bãi xe của khách hàng.

- Dựa vào kế hoạch nhận được, đăng ký thông tin xe cho bộ phận kho.

- Ghi nhận thời gian xe vào kho và thời gian xe ra khỏi kho.

- Hướng dẫn tài xế các chứng từ thủ tục khi ra vào

- Làm các báo cáo và các công việc theo sự sắp xếp của cấp trên

Job Requirement

- Có kinh nghiệm làm việc ở kho, bãi xe 

- Có khả năng sử dụng tin học văn phòng cơ bản 

- Sức khoẻ tốt 

More Information

 • Degree: High School / Equivalent
 • Age: 22 - 30
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Indo Trans Logistics

www.itlvn.com
Indo Trans Logistics (ITL) is dedicated to the goal of being the premier regional solutions provider for integrated Logistics, Freight & transports...Detail

Nhân Viên Hiện Trường - Long An

Indo Trans Logistics

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Indo Trans Logistics

Employment Information

Nhân Viên Hiện Trường - Long An

Location