Please update your profile with the latest mobile number which has been changed from  11 to 10 digits by 15/12/2018 to make it easy for employers to approach you for the suitable jobs. In case there is no action made after one day since the mentioned deadline, the system will automatically apply the changes needed as the telecom service providers have required.

language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân viên hỗ trợ dự án

Công ty CP Scots English Australia
Updated: 13/12/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Tham mưu cho Ban Giám đốc công ty về kế hoạch và các phương án triển khai thực hiện công tác xây dựng và phát triển mạng lưới.

- Kết hợp với Công ty thành viên, đơn vị thi công khảo sát, tìm kiếm, phân tích và thẩm định địa điểm đạt tiêu chuẩn kinh doanh tại các địa bàn trọng điểm và tiềm năng trên cả nước.

- Chịu trách nhiệm làm việc với cơ quan chức năng và các bên liên quan để thực hiện thủ tục pháp lý của dự án.

- Triển khai các công việc liên quan đến việc lên phương án, thiết kế 2D, 3D mặt bằng của trung tâm theo tiêu chuẩn đề ra của Ban Giám đốc.

- Khảo sát, làm việc với BQL tòa nhà/chủ đầu tư xin phép các vị trí đặt biển quảng cáo, đặt biển chỉ dẫn. Giới thiệu, hướng dẫn đơn vị thi công làm việc làm việc với BQL tòa nhà/chủ đầu tư cho phép thi công công trình.

- Theo dõi thực hiện các Hợp đồng gồm:

+ Kiểm tra, rà soát nội dung Hợp đồng trước trình ký

+ Tiến hành thực hiện việc tạm ứng, thanh quyết toán

+ Đối chiếu, kiểm tra số liệu khối lượng, giá trị nghiệm thu (trên hồ sơ)

+ Soát xét, hoàn tất và lưu trữ hồ sơ Hợp đồng

- Là đầu mối tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến mạng lưới, cơ sở vật chất, hoạt động của Công ty.

- Định kỳ báo cáo về công tác xây dựng và phát triển mạng lưới tới Ban Lãnh đạo.

- Các công việc khác được phân công bởi quản lý trực tiếp.

Job Requirement

- Nam/ nữ trên 24 tuổi

- Tốt nghiệp đại học, ưu tiên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, xây dựng, thiết kế, kinh tế.

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tương đương.

- Nắm vững các quy định về xây dựng, hợp đồng thi công, bảo hành.

- Có kinh nghiệm làm các công việc mua sắm, hỗ trợ dự án

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty CP Scots English Australia

Company size: 100-499
Scots English là một thành viên trực thuộc hệ thống trường Scots English College (Úc) - một trong 5 trường đào tạo tiếng Anh Số 1 tại Sydney và Úc. Theo đó,...Detail

Nhân viên hỗ trợ dự án

Công ty CP Scots English Australia

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts