language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Hỗ Trợ ERP

Công Ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Viet Nam)
Updated: 19/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Hỗ trợ user giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống (vấn đề nội bộ)
 • Làm việc với công ty phần mềm để giải quyết các vấn đề (phần mềm)
 • Tiếp nhận ý kiến đóng góp của các bộ phận/users nhằm hoàn thiện hệ thống

Job Requirement

 • Đại học/Cao đẳng các ngành liên quan.
 • Nắm bắt các công việc liên quan: Costing, Material, Shipping, Merchandiser, Fty/QA, Suppliers, Warehouse,.. ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm trong lĩnh vực may mặc hoặc ERP ngành may 
 • Tiếng Anh giao tiếp
 • Microsolf office, outlook 
 • Có khả năng trình bày, giao tiếp để đào tạo users
 • Làm việc độc lập, nhóm, có tính học hỏi nghiên cứu
 • Có khả năng giải quyết vấn đề và chịu áp lực tốt
 • Đã từng làm việc hoặc triển khai ERP trong ngành may (ưu tiên)

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Viet Nam)

Company size: 7.000
The TMI Viet Nam Co.Ltd., a 100% foreign-invested Company, is a rapidly growing organization in the Apparel Industry. We are one of the top suppliers of...Detail

Nhân Viên Hỗ Trợ ERP

Công Ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Viet Nam)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts