About us

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO

Employment Information

Nhân Viên Hỗ Trợ Giáo Viên

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 7,000,000 VND
Deadline to apply 29/11/2020
Industry Customer Service , Education /Training
Experience 1 Years

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Truyền Thông Ngs

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

BRG Group

$ Competitive

  • Ha Noi

EUROFINS VIETNAM

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Over 7 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP ONE-VALUE

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi