language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công

Nhân viên hỗ trợ Kế hoạch- Chiến lược/ Thị trường

Công ty Cổ phần Hyundai Thành Công Việt Nam
Updated: 15/03/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Hỗ trợ thực hiện công tác quản lý kế hoạch kinh doanh và hệ thống quản trị công việc của toàn công ty:

 • Hỗ trợ thực hiện các báo cáo phân tích, đánh giá các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.
 • Hỗ trợ theo dõi tình hình thực hiện và định kỳ tổng hợp kết quả hoàn thành chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động của Công ty và các bộ phận.
 • Lưu trữ và xử lý các văn bản tổng hợp, quản lý kế hoạch kinh doanh và hệ thống báo cáo quản trị của toàn Công ty
 • Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp định kỳ nhằm thảo luận tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty.
 • Xây dựng, quản lý quy trình, biểu mẫu và triển khai lập báo cáo quản trị theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

2. Hỗ trợ thực hiện các báo cáo Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích chiến lược

 • Phối hợp cùng các nhân sự trong nhóm thực hiện các khảo sát thị trường cho các sản phẩm được phân công.
 • Theo dõi diễn biến thị trường và phối hợp thực hiện các báo cáo phân tích về thị trường khi được yêu cầu.
 • Hỗ trợ thực hiện các báo cáo phân tích chiến lược theo định kỳ hoặc khi được yêu cầu.
 • Hỗ trợ dịch thuật, trình bày, triển khai các tài liệu được yêu cầu bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

3. Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận:

 • Hỗ trợ công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện công việc của các thành viên trong bộ phận định kỳ theo tháng/ quý/ năm.
 • Xây dựng và sắp xếp hệ thống các báo cáo của phòng/ban/ bộ phận.
 • Hỗ trợ các công việc hành chính của bộ phận.

Job Requirement

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại Học

- Kinh nghiệm làm việc: 1 năm kinh nghiệm

- Kỹ năng tin học văn phòng 

- Kỹ năng tổng hợp thông tin

- Tiếng Anh thành thạo (chú trọng đọc/viết)

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Hyundai Thành Công Việt Nam

http://thanhcong.vn/Company size: 500-999
Kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển vào tháng 2/2019, Tập đoàn Thành Công hoạt động các lĩnh vực lắp ráp ô tô, xây dựng, bất động sản và thương mại,...Detail

Nhân viên hỗ trợ Kế hoạch- Chiến lược/ Thị trường

Công ty Cổ phần Hyundai Thành Công Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts