About us

LacViet Computing Corporation

Employment Information

Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật Phần Mềm

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 08/11/2020
Industry IT - Software
Experience 1 - 2 Years

Vietnam Suzuki Corporation

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công TY TNHH Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Gia Bảo

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Vietnam Suzuki Corporation

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CP VĂN HÓA NGÔI NHÀ XANH

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

LacViet Computing Corporation

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Bee Logistics Corporation

$ 8 Tr - 35 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Phần Mềm LinkQ

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh