About us

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

Employment Information

Nhân viên hỗ trợ phần mềm

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 15/09/2020
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Ominext

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 20 Tr - 40 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH VietCAD

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GETFLY VIỆT NAM

$ 8 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 5 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ 11 Tr - 33 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THÔNG MINH

$ 11 Tr - 17,6 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN SAO KHUÊ

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi