language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Hỗ Trợ Quản Lý Rủi Ro - Risk Admin

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - Khối tài chính tiêu dùng
Updated: 23/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1.1 - Hỗ trợ công tác thẩm định

- Làm báo cáo thẩm định
- Đầu mối liên lạc, hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh trong bộ phận và với các phòng ban khác
- Hỗ trợ các công tác xử lý hồ sơ

1.2 - Hành chính

- Chấm công
- Báo cáo làm ngoài giờ
- Hỗ trợ nhân viên mới: đăng ký máy tính-thiết bị, tài khoản hệ thống
- Các công tác tổ chức, phúc lợi trong bộ phận
- Các công tác khác được giao bởi Trưởng bộ phận

Job Requirement

- Thành thạo excel, word
- Tiếng Anh cơ bản
- Siêng năng, chịu khó; học hỏi nhanh
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo khi nhận việc

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - Khối tài chính tiêu dùng

Ngân hàng Tiên Phong (TienPhongBank) là một ngân hàng được thành lập bởi tập đoàn FPT, Tổng công...Detail

Similar jobs

Nhân Viên Hỗ Trợ Quản Lý Rủi Ro - Risk Admin

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong - Khối tài chính tiêu dùng

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts