About us

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM

Employment Information

Nhân Viên Học Vụ (Academic Officer) tại Biên Hòa, Đồng Nai

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 11,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 28/05/2021
Industry Education /Training , Human Resources
Experience 1 Years

Location

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM

$ 6 Mil - 30 Mil VND

  • Dong Nai

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Dong Nai

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8,5 Mil - 12,5 Mil VND

  • Dong Nai

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Dong Nai

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Dong Nai

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Dong Nai