About us

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM

Employment Information

Nhân Viên Học Vụ (Academic Officer)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 01/08/2021
Industry Education /Training , Executive management
Experience 1 - 0 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM

$ 18 Mil - 22 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Phát Triển Giáo Dục SS Global

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Giáo Dục Đại Trường Phát

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Mekong Delta | Southeast

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

$ 7,5 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Rentokil Initial (Việt Nam)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Hệ Thống Trường Dân Lập Quốc Tế Việt Úc

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Phát Triển Giáo Dục SS Global

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh