About us

CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG VIỆT

Employment Information

Nhân Viên ISO Ở Hà Nam

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 14,000,000 VND
Deadline to apply 07/08/2021
Industry Electrical / Electronics , Manufacturing / Process , Textiles / Garments / Fashion
Experience 1 - 2 Years

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Nam

CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG VIỆT

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Nam

CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG VIỆT

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Nam

CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG VIỆT

$ 8 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Nam

CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG VIỆT

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Nam

Công Ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Hà Xanh

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Nam | Phu Tho | Nghe An

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Nam

Công Ty TNHH Sunjin Vina - CN Hà Nam

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Nam

Chi nhánh Hà Nam - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Nam

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Nam