About us

Tập Đoàn Tân Á Đại Thành

Employment Information

Nhân viên ISO

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 25/06/2020
Industry Law / Legal Services , Quality Control (QA/QC) , Others
Experience 1 - 3 Years

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

$ Competitive

 • Ha Noi

Hanoi Branch - Reeracoen Vietnam Co., Ltd

$ 10 Tr - 13 Tr VND

 • Bac Ninh | Ha Noi

Công ty TNHH Miwon Việt Nam

$ 7,5 Tr - 8,5 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Chublife Việt Nam

$ 8 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Tập đoàn Digital Novaon

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Vinson Group

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Vinson Group

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Tổng Công ty 789/Binh đoàn 11/Bộ Quốc phòng

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Goldbell Equipment Co., Ltd.

$ Over 10 Tr VND

 • Binh Duong | Ho Chi Minh | Ha Noi