language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ CHUBB Việt Nam

Nhân Viên IT Dự Án (06 Tháng)

Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ CHUBB Việt Nam
Updated: 15/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Hỗ trợ setup/update Windown 10 trên hệ thống văn phòng kinh doanh Toàn Quốc
 • Hỗ trợ cài đặt network, domain theo yêu cầu
 • Di chuyển từ HCM đến các văn phòng trên toàn quốc (công ty hỗ trợ toàn bộ chi phí)

Job Requirement

 • Nam
 • Tốt nghiệp Trung Cấp/ Cao Đẳng trở lên
 • Có kinh nghiêm, kiến thức về hệ thống, cơ sở hạ tầng IT
 • Sức khỏe tốt, có thể di chuyển trên toàn quốc.
 • Ngoài thu nhập chính, công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí di chuyển, khách sạn, hỗ trợ tiền ăn cơm hằng ngày.

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: Unlimited
 • Gender: Male
 • Job type : Contract/ Freelance

Company Overview

Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ CHUBB Việt Nam

Chubb Life là khối kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) toàn cầu của Tập đoàn Chubb. Tại Châu Á, Chubb Life đã thành lập các đơn vị thành viên với 100% vốn...Detail

Nhân Viên IT Dự Án (06 Tháng)

Cty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ CHUBB Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts