language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân viên IT eflow/PLM/khác

Wistron NeWeb Corporation
Updated: 20/02/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

PLM/ eFlow/ 其他非生產相關應用系統系統support (Local)
a.熟悉系統(PLM/eFlow/Others)操作
b.協助排除使用者操作問題
c.系統日常維護與監控

PLM/ eFlow/ other non-production related application system support (Local)
a. Familiar with system (PLM/eFlow/Others) operation
b. Assist in troubleshooting user operations
c. Daily maintenance and monitoring of the system

Job Requirement

學歷 : 學士/碩士, 資訊相關科系
年資 : 2年以上系統維護
經歷 : 熟應用系統系統與系統開發經驗尤佳
專業 : C#

Học vấn: Cử nhân đại học, tốt nghiệp chuyên ngành khoa học công nghệ thông tin
Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm liên quan đến bảo trì hệ thống
Professional : C#

Tiếng Trung/Anh nghe nói đủ giao tiếp thông thường

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Wistron NeWeb Corporation

Company size: 100-499
Được thành lập vào năm 1996, WISTRON NEWEB CORPORATION (WNC) chuyên về thiết kế, phát triển và sản xuất các sản phẩm truyền thông không dây, cung cấp cho...Detail

Nhân viên IT eflow/PLM/khác

Wistron NeWeb Corporation

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts