language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên IT Hệ Thống

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam
Updated: 17/11/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Quản lý hệ thống danh mục cho phần mềm ERP
- Xây dựng báo cáo quản trị cho công ty theo thiết kế và hướng dẫn của BGĐ
- Xây dựng các phần mềm quản trị cho công ty theo thiết kế và hướng dẫn của BGĐ
- Triển khai các dự án ERP theo yêu cầu của công ty.
- Đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ người dùng sử dụng, khai thác các báo cáo và phần mềm.
- Xử lý, khắc phục sự cố, đảm bảo hệ thống ERP hoạt động thông suốt, hiệu quả.
- Phối hợp với đối tác trong việc thay đổi, nâng cấp, bảo trì hệ thống máy chủ ERP.

Job Requirement

- Chuyên môn: Tin học quản lý, Phần mềm, Công nghệ thông tin & các chuyên ngành khác có liên quan
- Có kinh nghiệm sử dụng MS SQL Server, Oracle server
- Có kinh nghiệm sử dụng Visual Studio 
- Có khả năng phát triển C#
- Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống ERP hoặc  MES
- Có kinh nghiệm quản lí Server 
- Có kinh nghiệm quản lý Network

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 24 - 35
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam

Công ty TNHH ITM Semiconductor Việt Nam là Công ty có 100% vốn nước ngoài, thuộc Tập đoàn ITM Hàn Quốc. Công ty bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ đầu năm...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Nhân Viên IT Hệ Thống

Công ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts