About us

IVYPREP EDUCATION JSC

Employment Information

Nhân viên IT Helpdesk/ Support - IvyPrep HCM

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry IT - Hardware / Network
Experience 1 - 2 Years

Concung.com - Công Ty CP Con Cưng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

IVYPREP EDUCATION JSC

$ 8,8 Tr - 26,4 Tr VND

  • Ho Chi Minh

IVYPREP EDUCATION JSC

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

IVYPREP EDUCATION JSC

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh

IVYPREP EDUCATION JSC

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Trung Tâm Điện Máy & Nội Thất Thiên Hòa

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Athena Studio

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

IVYPREP EDUCATION JSC

$ 33 Tr - 44 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư K&G Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh