About us

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG THUẬN HIỀN

Employment Information

NHÂN VIÊN IT HELPDESK

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 16/08/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 Years

Công Ty TNHH Tín Bảo Lan

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH DDK Việt Nam

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH DDK Việt Nam

$ 14 Mil - 20 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Hiệp Long

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty TNHH Midea Consumer Electric Vietnam

$ 9 Mil - 13 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Maruei Vietnam Precision

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Điện Tử Sun Ching VN

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lợi Hào Việt Nam

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Duong

Takako Vietnam Co., Ltd.

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Binh Duong