language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên IT [Kê Gà]

Updated: 15/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

I Quản lý hệ thống máy chủ

2 Phát triển, quản trị, vận hành, duy trì sự hoạt động của hệ thống mạng máy tính để đáp ứng nhu cầu kết nối, sử dụng, khai thác thông tin của các đơn vị trong Công ty.

3 Kiểm tra đánh giá chất lượng hạ tầng hệ thống định kỳ. Lên kế hoạch bảo trì, nâng cấp, phát triển hệ thống nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, tăng khả năng đáp ứng theo từng giai đoạn phát triển của Công ty.

4 Thiết lập cơ chế vận hành an toàn, tăng cường khả năng bảo mật cho toàn hệ thống.

II Quản lý hệ thống dữ liệu người dùng

1 Đảm bảo hệ thống mạng dữ liệu hoạt động ổn định nhất và tài nguyên hệ thống được khai thác một cách hiệu quả nhất, không gây khó khăn cho các đơn vị trong công ty trong việc khai thác, trao đổi thông tin.

2 Xây dựng chính sách bảo mật, phân quyền trên hệ thống dữ liệu chung, cấp quyền cho người dùng phù hợp với thực trạng và quy mô hoạt động của Công ty.

3 Đảm bảo việc sao lưu dữ liệu định kỳ.

III Quản lý hệ thống email

1 Chịu trách nhiệm liên hệ với tập đoàn để khởi tạo, cung cấp tài khoản cho nhu cầu sử dụng chính đáng của các đơn vị.

2 Đảm bảo hệ thống email hoạt động ổn định nhất hỗ trợ các đơn vị trong công ty trong việc khai thác, trao đổi thông tin liên lạc.

3 Thiết lập cơ chế vận hành an toàn, tăng cường khả năng bảo mật cho hệ thống email.

IV Quản lý hệ thống tổng đài điện thoại

1 Quản trị, vận hành, duy trì sự hoạt động của hệ thống tổng đài điện thoại, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, không gây khó khăn cho việc liên lạc của các đơn vị trong Công ty.

V Quản lý hệ thống camera

1 Quản trị, vận hành, duy trì sự hoạt động của hệ thống camera, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hình ảnh rõ nét, thuận tiện cho việc giám sát, đảm bảo an ninh cho công ty.

VI Các công tác khác

1 Tham gia xây dựng quy trình, quy định, hướng dẫn CNTT

2 Chủ động tham mưu, đề nghị nâng cấp hợp lý cơ sở hạ tầng và hệ thống CNTT của công ty.

3 Theo dõi giám sát và thống kê báo cáo sự hoạt động của hệ thống thông tin liên lạc.

4 Hỗ trợ kỹ thuật về các vấn đề liên quan đến việc sử dụng máy tính, phần mềm, các thiết bị tin học.

5 Phối hợp với các Đơn vị liên quan trong việc đào tạo, hướng dẫn sử dụng công nghệ thông tin cho CBNV Công ty, từng bước nâng cao năng lực ứng dụng của CBNV.

6 Hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị, phòng ban trong quá trình triển khai các dự án có liên quan đến lĩnh vực CNTT.

7 Các công tác khác có liên quan đến CNTT theo phân công của cấp trên.

Job Requirement

Kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương

Hiểu rõ các ngôn ngữ lập trình: ASP.NET, C#, SQL Server.

Kiến thức về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, bảo mật ứng dụng.

Kiến thức về IIS, Apache

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 23 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

www.ttctourist.vnCompany size: 2300

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công Số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 02, Quận Tân Bình, TP HCM.

Similar jobs

Nhân Viên IT [Kê Gà]

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts