About us

Tập Đoàn Đức Trung

Employment Information

Nhân Viên IT - Kỹ Thuật

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Electrical / Electronics , Maintenance , IT - Hardware / Network
Experience 2 - 3 Years

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Ho Chi Minh

SAIGON TRAPACO - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thương Mại N.T.P

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty cổ phần Giải pháp Kỹ Thuật Nam Việt

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Daibiru Saigon Tower

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty CP Tập Đoàn MK

$ 6 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Tập đoàn Hà Đô

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Tập đoàn Hà Đô

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh