About us

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

Employment Information

NHÂN VIÊN IT PHẦN CỨNG - NHÀ MÁY 4

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/11/2020
Industry IT - Hardware / Network

CÔNG TY CP. THIẾT BỊ NHÀ BẾP VI NA

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Xây Dựng BĐS MD Land

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Kim Tín

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Thương Mại Sài Gòn (SMC)

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Dịch Vụ Quản Lý Bất Động Sản Independent

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Dịch Vụ Quản Lý Bất Động Sản Independent

$ 5 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh