About us

Teamwork Vietnam Ltd

Employment Information

Nhân Viên IT Quản Trị Hệ Thống SAP

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 10/12/2020
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 - 10 Years

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kita Group

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Tập đoàn An Thái - Công ty CP Sài Gòn An Thái

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON RETAIL MANAGEMENT INTERNATIONAL

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 10 Tr - 17,4 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Garmex Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Teamwork Vietnam Ltd

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh