About us

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

Employment Information

Nhân Viên IT/ Seo Web (IS)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 17/08/2021
Industry Marketing , Online Marketing , Advertising / PR / Communications
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Viet Products Corp.

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG XUYÊN VIỆT

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần TM & DV Phong Vũ

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Bảo An

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh