About us

Công Ty TNHH Hiệp Long

Employment Information

Nhân Viên IT

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 11/07/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 2 Years

Công Ty TNHH DDK Việt Nam

$ 14 Mil - 20 Mil VND

  • Binh Duong

DRB Việt Nam

$ Competitive

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG THUẬN HIỀN

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Điện Tử Sun Ching VN

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Maruei Vietnam Precision

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty TNHH Midea Consumer Electric Vietnam

$ 9 Mil - 13 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Điện Tử Sun Ching VN

$ Competitive

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH TOPBAND(VIỆT NAM)

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Binh Duong

Tập đoàn Hoa Sen

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Binh Duong

Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Duong