About us

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG H VÀ A

Employment Information

Nhân viên KCS kiểm hàng thời trang tại Hà Nội

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 21/12/2020
Industry Textiles / Garments / Fashion , Quality Control (QA/QC)
Experience 3 - 5 Years

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG H VÀ A

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG H VÀ A

$ 6 Tr - 7 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG H VÀ A

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT

$ 7 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG H VÀ A

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Vòng tròn đỏ (Chi nhánh Hà Nội)

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY THỜI TRANG ADORE DRESS

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY THỜI TRANG ADORE DRESS

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi