language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty CP Acecook Việt Nam

NHÂN VIÊN KCS

Công Ty CP Acecook Việt Nam
Updated: 12/09/2019

Employment Information

Benefits

  • Travel opportunities
  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Business Expense
  • Annual Leave

Job Description

- Đánh giá chất lượng phở, bún, hủ tiếu line mình phụ trách

- Có ý kiến đề xuất thay đổi điều kiện sản xuất nếu cần thiết

- Lập biên bản các sự cố liên quan đến chất lượng.

- Tự tổ chức, sắp xếp công việc được giao. Phối hợp với các phòng ban có liên quan thực hiện tốt công việc được giao.

Job Requirement

- Nam, tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành công nghệ thực phẩm.

- Sức khỏe tốt

- Làm việc theo chế độ 3 ca

- Có tư duy, nhận thức tốt, tinh thần làm việc đội nhóm

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Acecook Việt Nam

http://acecookcareer.com/Company size: 5,000-9,999
Acecook Việt Nam là công ty có vốn đầu tư Nhật Bản, sản xuất và kinh doanh thực phẩm ăn liền hàng đầu Việt Nam với các thương hiệu nổi tiếng: Hảo Hảo, Thế...Detail

People who applied to this job also applied to:

NHÂN VIÊN KCS

Công Ty CP Acecook Việt Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts