language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Suntory PepsiCo

Nhân viên kế hoạch bảo trì - Nhà máy Cần Thơ

Suntory PepsiCo
Updated: 06/04/2020

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Xây dựng kế hoạch bảo trì dự phòng, kế hoạch đại tu cho nhà máy.

- Xây dựng và quản lý ngân sách bảo trì theo sự phân bổ của cấp quản lý trực tiếp.

- Lên kế hoạch và đặt hàng cung cấp vật tư bảo trì cho nhà máy. Triển khai các dịch vụ thuê ngoài để thực hiện các hạng mục theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.

- Theo dõi, ghi nhận báo cáo về tình trạng máy móc thiết bị để lên kế hoạch bảo trì theo định kỳ tháng, qúy, năm.

- Thực hiện việc hiệu chuẩn/kiểm định thiết bị theo nhu cầu và phân công của quản lý trực tiếp.

- Thực thi và quản lý hệ thống bảo trì trên máy tính (CMMS), triển khai kế hoạch bảo trì dự phòng và kiểm tra kết quả thực hiện.

- Theo dõi, kiểm soát các chỉ tiêu của bộ phận Bảo trì. Lên kế hoạch / có hành động kịp thời nhằm duy trì và cải thiện chỉ tiêu của bộ phận.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công trong phạm vi công việc từ cấp quản lý trực tiếp.

- Chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy của công ty, quy định an toàn, PCCC, an toàn vệ sinh thực phẩm và an ninh thực phẩm, quy trình công nghệ.

- Bảo quản tài sản của công ty.

- Tuân thủ chế độ bảo mật công ty.

- Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo nội bộ/bên ngoài theo quy định.

Job Requirement

- Đại học cơ khí, điện,cơ điện tử, tự động hóa.

- Hiểu biết về máy móc thiết bị công nghệ ngành thực phẩm. Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật.

- Kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

- Kỹ năng lập kế hoạch

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng thực hiện báo cáo

- Giao tiếp, đọc, viết Tiếng Anh căn bản

- Thành thạo vi tính văn phòng

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Suntory PepsiCo

Suntory PepsiCo Vietnam Beverage (SPVB), is 100% owned by foreign capital, and is a strategic alliance between PepsiCo Inc. and Suntory Holdings...Detail

Similar jobs

Nhân viên kế hoạch bảo trì - Nhà máy Cần Thơ

Suntory PepsiCo

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Suntory PepsiCo

Employment Information

Nhân viên kế hoạch bảo trì - Nhà máy Cần Thơ

Location