language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Kế Hoạch Cung Ứng Nguyên Liệu - Meat Hà Nam

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife
Updated: 28/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Salary review
 • Business Expense

Job Description

1. Lên kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu cho toàn bộ Masan Meatlife – MRP.
2. Giám sát theo dõi các hoạt động của kế hoạch nguyên liệu/ bao bì cho Masan Meatlife.
3. Lập/ thay đổi/ kiểm soát các kế hoạch đặt hàng theo tuần, tháng, quí bảo đảm nguyên liệu phục vụ sản xuất với mức tồn kho hợp lý và chi phí thấp nhất (theo KPI hàng năm)
4. Quản lý, kiểm soát mức tồn kho nguyên liệu theo chính sách tồn kho.Thông báo kết quả cập nhật cho các bộ phận liên quan.
5. Báo cáo, xem xét và đánh giá các rủi ro và đề xuất xử lý hạn chế các rủi ro trong kế hoạch cung ứng nguyên liệu/ bao bì ngắn hạn, dài hạn.
6. Xây dựng các báo cáo kiểm soát, đề xuất các cải tiến trong qui trình lập kế hoạch cung ứng nguyên liệu bao bì, kế hoạch sản xuất.
7. Duy trì và phát triển ASCP, thực hiện các nhiệm vụ hệ thống, bao gồm: duy trì cập nhật dữ liệu dùng chung, sử dụng và duy trì hệ thống, tuân thủ các quy trình hệ thống để bảo đảm hệ thống vận hành và áp dụng trơn tru.
8. Các nhiệm vụ khác được giao từ cấp trên.

Job Requirement

 • Trình độ: Đại học
 • Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc 3-5 năm trong mảng kế hoạch sản xuất, kế hoạch nguyên liệu, bao bì,
 • Yêu cầu khác:
 • Hiểu biết về chuỗi cung ứng.
 • Hiểu biết ERP (Oracle) là một lợi thế
 • Có khả năng phân tích, đáp ứng linh hoạt các thay đổi trong kế hoạch 
 • Chịu áp lực công việc tốt, tư duy logic, hiểu về kinh doanh và nhạy bén. 
 • Thành thạo Microsoft Office, thành thạo Excel

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

Company size: 1.000-4.999
Với một kế hoạch táo bạo nhằm mở rộng hoạt động trên toàn quốc từ 11 lên đến 14 nhà máy trong 2 năm tới, Masan MEATLife thuộc tập đoàn Masan với 2...Detail

Similar jobs

Nhân Viên Kế Hoạch Cung Ứng Nguyên Liệu - Meat Hà Nam

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife

Employment Information

Nhân Viên Kế Hoạch Cung Ứng Nguyên Liệu - Meat Hà Nam

Location