About us

Công ty cổ phần Nafoods Group

Employment Information

Nhân Viên Kế Hoạch Điều Phối

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Import / Export , Manufacturing / Process
Experience 1 - 3 Years

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

$ Competitive

  • Quang Nam | Nghe An

CÔNG TY CP GOLDEN CITY

$ 11 Mil - 17 Mil VND

  • Nghe An

Công Ty CP AM&C Pacific Việt Nam

$ 6 Mil - 15 Mil VND

  • Nghe An

CÔNG TY CỔ PHẦN CÚC PHƯƠNG

$ Competitive

  • Thanh Hoa | Nghe An | Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Quang Binh | Bac Ninh | Nghe An

CÔNG TY TNHH FRESCOL TUNA (VIỆT NAM)

$ 5 Mil - 15 Mil VND

  • Nghe An

Công Ty CP AM&C Pacific Việt Nam

$ 3,5 Mil - 20 Mil VND

  • Nghe An

Công Ty CP AM&C Pacific Việt Nam

$ 3,5 Mil - 20 Mil VND

  • Nghe An

CÔNG TY CP GOLDEN CITY

$ 5 Mil - 8 Mil VND

  • Nghe An