language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Kế Hoạch - Làm Việc Tại Bình Phước

Updated: 31/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

-Quản lý và xây dựng kế hoạch nhà máy.

-Điều độ sản xuất, quản trị chi phí sản xuất.

-Phối hợp với các phòng ban lập kế hoạch sản xuất đảm bảo tiến độ sản xuất.

-Dựa vào định mức của Phòng Kỹ thuật làm yêu cầu mua nguyên vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất.

-Theo dõi tiến độ nguyên vật liệu, vật tư mua về phục vụ sản xuất.

-Kết hợp cùng kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, vật tư mua về.

Báo cáo tổng hợp cho cấp trên.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Trung cấp /Cao đẳng / Đại học trở lên các ngành.
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương trong ngành gỗ.

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Nhân Viên Kế Hoạch - Làm Việc Tại Bình Phước

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts