About us

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

Employment Information

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT làm việc tại NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 31/12/2020
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Manufacturing / Process , Purchasing / Merchandising
Experience 1 - 3 Years

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Việt Hưng Sài Gòn

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 9 Tr - 12 Tr VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 14 Tr - 18 Tr VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 9 Tr - 13 Tr VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 8 Tr - 13 Tr VND

  • Dong Nai

Tập đoàn Gạch men Hoàng Gia (Royal Ceramic Group)

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Dong Nai