language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Kế Hoạch Vận Tải - Transportation Planner

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Updated: 16/08/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Thực hiện các dự báo vận tải hàng tuần; đảm bảo năng lực vận tải luôn sẵn sàng; báo cáo cho quản lý ngay khi có vấn đề nảy sinh/ Executes weekly trucking forecasts to ensure that capacity is available and escalates to Immediate Superior supports where issues are anticipated
- Chịu trách nhiệm liên hệ và đặt dịch vụ vận tải để chuyển hàng từ Trung tâm Điều phối miền Bắc (hoặc từ bất kì nguồn nào) tới khách hàng và các nhà phân phối, cũng như vận chuyển nguyên liệu tới /từ nhà máy để phục vụ sản xuất/ Handles booking and coordination with necessary transport service providers to move products from the NDC (or any source location) to the customers and distributors as well as move materials from and to the factory for processing
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến vận tải như chậm trễ, hư hỏng, tranh chấp, trả hàng, và các vấn đề khác. Làm việc với nhà cung cấp để xử lý các vấn đề sớm nhất có thể/ Manages all transportation related problems such as delays, damages, claims, returns, and others, and works with the service providers to resolve all issues at the soonest possible time
- Quản lý chứng từ của các nhà cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của công ty/ Handling and managing all service provider documentations as required by the company
- Cập nhật các báo cáo liên quan hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng/ Updates all relevant reports as required daily, weekly, or monthly
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được yêu cầu/ Carry out ad-hoc tasks that may be assigned from time to time

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học hoặc tương đương/ University graduated or equivalent degree
- Chuyên ngành Giao thông vận tải hoặc ngành nghề liên quan/ Specializing in Transportation or related sectors
- Ưu tiên 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực yêu cầu./ Preferred have 1 years working experience in respective field

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 24 - 30
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH

www.thmilk.vn
Tập đoàn TH được thành lập với sự tư vấn tài chính của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á. Bên cạnh việc kinh doanh các dịch vụ tài chính và các hoạt...Detail

Nhân Viên Kế Hoạch Vận Tải - Transportation Planner

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts