language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

2B Talent Company

Nhân viên Kế Hoạch Vật liệu (MC) - Tiếng Trung

2B Talent Company
Updated: 30/03/2020

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

物料计划调度岗 (MC)/ Điều phối kế hoạch vật liệu

1. 根据生产计划,确认物料到位情况/ Căn cứ kế hoạch sản xuất, xác nhận tình trạng vật liệu sẵn có

2.物料到位情况跟进/ Theo dõi tình trạng vật liệu

· 福利套餐/Benefit package

薪金/Lương: 12,000,000 VND – 20,000,000 VND

· 报告/Báo cáo:Chủ quản, sinh quản

· 奖金Thưởng: 第13个月的薪水,旅行津贴,住房津贴/salary of 13th month, travel allowance, housing allowance

· 每月奖金/Thưởng hàng tháng/ Monthly bonus

· /旅行机会/Cơ hội đi du lịch/Travel opportunity.

· 额外保险利益/Phúc lợi bảo hiểm cộng thêm/ Health insurance premium

Job Requirement

1.具有物料计划经验/ Có kinh nghiệm kế hoạch vật liệu

2.如果有懂中文优势,没有经验的可以培养/ Có kinh nhiệm kế hoạch vật liệu/ cần phải biết tiếng Trung.

More Information

  • Degree: College
  • Age: 25 - 35
  • Job type : Permanent

Company Overview

2B Talent Company

https://2btalent.net/Company size: 30
2B Talent  provides professional HR solutions. We are focus on the areas of Recruitment high-level position & expat candidates. Relocation...Detail

Nhân viên Kế Hoạch Vật liệu (MC) - Tiếng Trung

2B Talent Company

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

2B Talent Company

Employment Information

Nhân viên Kế Hoạch Vật liệu (MC) - Tiếng Trung

Location