language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công ty TNHH Tùng Lâm

Nhân Viên Kế Toán _ Ban Thu Mua

Công ty TNHH Tùng Lâm
Updated: 19/08/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Trình ký, phát hành các thủ tục dạng văn bản của Ban Thu mua (đơn đặt hàng, hợp đồng mua hàng, thông báo giá, kế hoạch giao hàng về các nhà máy…) theo yêu cầu của Trưởng Ban Thu mua.
- Liên hệ với các Đối tác mua hàng được phân công nhằm triển khai các Kế hoạch mua hàng, Đơn/Hợp đồng mua hàng đã được phê duyệt.
- Liên hệ giữa Ban Thu mua và các Bộ phận, Phòng/Ban trong hệ thống về hoạt động cung cấp hàng, phê duyệt giá, kế hoạch mua hàng về và mọi thông tin liên quan đến hoạt động thu mua cần thiết cho các đơn vị trong hệ thống do Ban Thu mua thực hiện.
- Lập hồ sơ theo dõi Xuất – Nhập – Tồn, quản lý việc đặt hàng, mua hàng, tình trạng sử dụng, thời gian bảo hành. Theo dõi tiến trình thanh quyết toán hợp đồng mua hàng theo đúng quy định của pháp luật cũng như theo chính sách của Công ty.
- Thực hiện lưu trữ hồ sơ, theo dõi công nợ phát sinh, báo cáo định kỳ liên quan đến công tác thu mua.

Job Requirement

- Có đã có kinh nghiệm làm việc kế toán, thu mua nguyên nhiên vật liệu tại các Công ty khác. 
- Có kinh nghiệm thiết lập hệ thống kế hoạch vật tư và triển khai các hoạt động mua hàng và điều tiết hoạt động kế hoạch vật tư cho doanh nghiệp sản xuất có quy mô sản xuất lớn
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, quyết đoán, chịu áp lực công việc cao,
- Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức công việc tốt

More Information

  • Degree: College
  • Age: 25 - 45
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Tùng Lâm

Company size: 500-999
Công ty TNHH Tùng Lâm là một Doanh nghiệp tư nhân được thành lập từ tháng 04 năm 1994, là một trong các doanh nghiệp bắt đầu khởi nghiệp cùng với sự mở cửa...Detail

Nhân Viên Kế Toán _ Ban Thu Mua

Công ty TNHH Tùng Lâm

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts