About us

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Chế Biến Nông Sản Bảo Minh

Employment Information

Nhân viên kế toán bán hàng và công nợ phải thu

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,500,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax , Finance / Investment
Experience 2 Years

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Chế Biến Nông Sản Bảo Minh

$ 7,5 Tr - 9 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty CP Toàn Thắng

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Chế Biến Nông Sản Bảo Minh

$ 7,5 Tr - 9 Tr VND

 • Ha Noi

Hoang Duc Pharmaceutical & Medical Supplies co, Ltd.

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty TNHH Phát triển Đô Thị và Xây Dựng 379

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Chế Biến Nông Sản Bảo Minh

$ 7,5 Tr - 9 Tr VND

 • Ha Noi