About us

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

Employment Information

Nhân viên kế toán bán hàng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 25/10/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 1 - 2 Years

Tập Đoàn Kim Tín

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Chế Biến Nông Sản Bảo Minh

$ 7,5 Tr - 9 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG

$ 7 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Minh Long

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVA

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi

PROCAFFE

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

PROCAFFE

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Hà Nội Foods Việt Nam

$ 6 Tr - 8 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty CP MHA Thương Hiệu Thời Trang Seven.AM

$ 5 Tr - 7 Tr VND

 • Ha Noi