About us

BRG Group

Employment Information

Nhân viên Kế toán - Ban Quản lý Tòa nhà

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 11/02/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 1 - 3 Years

Tập đoàn Capital House

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

Tập đoàn Capital House

$ 18 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi

DỰ ÁN CAPITAL GARDEN

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi