About us

Vietnam Suzuki Corporation

Employment Information

Nhân viên Kế toán Công nợ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 13/11/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG CÂY TRỒNG SỐ MỘT

$ Competitive

 • Dong Nai

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Dong Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Competitive

 • Dong Nai

Công Ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Tự Động Hưng Khang

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Dong Nai

Công ty TNHH Olam Việt Nam

$ Competitive

 • Dong Nai

Công ty Cổ Phần Cà Phê Tín Nghĩa

$ Competitive

 • Dong Nai

Công Ty TNHH OTO VINA

$ Competitive

 • Dong Nai

Công ty Cỗ Phần Cung Ứng Nguồn Nhân Lực TTV

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Dong Nai

Công Ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Tự Động Hưng Khang

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Dong Nai

Công Ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Tự Động Hưng Khang

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Dong Nai

CÔNG TY TNHH H.A.V.A.S

$ Competitive

 • Dong Nai