About us

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Maxbuy Việt Nam

Employment Information

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 1 - 3 Years

Công Ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

$ 9 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Tổ Chức Hội Nghị, Sự Kiện Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần IntelLife

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Maxbuy Việt Nam

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Chế Biến Nông Sản Bảo Minh

$ 7,5 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Sản xuất và xuất nhập khẩu NK Việt Nam

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT GROUP

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi