About us

Công Ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

Employment Information

Nhân Viên Kế Toán Công Nợ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 11,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 1 Years

Công Ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

$ 9 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

$ 9 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Tổ Chức Hội Nghị, Sự Kiện Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG VIỆT

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ XÂY DỰNG QUANG MINH

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Indo Trans Logistics

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi