About us

Viet Products Corp

Employment Information

Nhân viên Kế toán công nợ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Finance / Investment

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Nan Group

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

DIENTHOAIGIAKHO.VN

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghệ VelaCorp

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sơn Nero

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sơn Nero

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Savi

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần Inetarnational fashion depot

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cồ Phần Kho Vận Giao Nhận Ngoại Thương Mộc An Châu

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Circle K Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh