language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Kế Toán Doanh Thu Và Tài Sản

Công Ty Cổ Phần Eurowindow
Updated: 12/10/2019

Employment Information

Job Description

Mô tả chi tiết công việc

* NHIỆM VỤ:
- Thực hiện các nghiệp vụ phần hành Kế toán Doanh thu và công nợ theo sự phân công của Trưởng phòng kế toán / Giám đốc chi nhánh.
- Phối hợp với Bộ phận thu nợ và Nhân viên kinh doanh trong công tác thu hồi công nợ.
- Thực hiện các nghiệp vụ phần hành Kế toán tài sản cố định theo sự phân công của Trưởng phòng kế toán / Giám đốc chi nhánh.
* TRÁCH NHIỆM:
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật vào file theo dõi tình trạng hợp đồng, giá trị đề nghị sản xuất, giá trị xuất hàng từng hợp đồng, giá trị thanh quyết toán công trình, ngày kiểm tra, ngày nhận lại BB thanh quyết toán
- Thực hiện kiểm tra biên bản TQT theo từng đợt hoặc theo hợp đồng, kiểm tra biên bản thanh lý hợp đồng và đôn đốc NVKD làm TQT, thanh lý hợp đồng đúng hạn
- Rà soát công nợ đến hạn, quá hạn liên lạc với các khách hàng lớn, nhắc NVTN liên lạc, làm công văn gửi khách hàng, nhắc NVKD làm việc với khách hàng để thu hồi công nợ.
- Kiểm tra công văn nhắc nợ do NVTN làm gửi khách hàng
- Xác nhận số tiền KH đã chuyển để chạy hồ sơ ĐNSX
- Phối hợp với nhân viên thu nợ nắm bắt các thông tin phản hồi của khách hàng về quá trình lắp đặt SP, nghiệm thu SP và tình hình thanh toán để báo cáo với Lãnh đạo, báo cáo kịp thời về tình hình công nợ và nợ quá hạn.
- Hỗ trợ NV thu nợ tạo mã HD, viết phiêu thu, giấy giới thiệu, đi thu tiền khi cần thiết
- Thực hiện áp giá bán, chiết khấu, thuế, số hợp đồng vào hóa đơn bán hàng.
- Kiểm tra, áp giá nhập thành phẩm nội bộ từ 2 nhà máy vào bảng kê phiếu nhập.
- Điều chỉnh công nợ theo chiết khấu thanh toán, BB TQT, công nợ thừa thiếu. Đối chiếu công nợ với khách hàng
- Kiểm tra, theo dõi xuất hóa đơn cho khách hàng và nội bộ các nhà máy. Hạch toán hóa đơn vào phần mềm kế toán, file theo dõi. Thường xuyên theo dõi, rà soát tình hình viết hóa đơn cho khách hàng đã hạch toán trên tài khoản thuế tạm tính để xử lý kịp thời
- Chạy giá vốn kho thành phẩm, chuyển bảng kê chứng từ xuất thành phẩm cho các nhà máy.
- Đối chiếu công nợ nhập xuất nội bộ thành phẩm giữa các nhà máy, đối chiếu sổ chi tiết thành phẩm với tồn kho thành phẩm,Tách SP nhôm, nhưa, gỗ gửi báo cáo công ty
- Thực hiện tổng hợp lương khoán của bộ phận công nợ
- Thực hiện báo cáo công việc theo quy định trong quy trình đánh giá công việc hiện hành (KPI, bộ chỉ số quản trị)
- Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu của TP kế toán, giám đốc CN và công ty
- Theo dõi tình hình tăng giảm CCDC, TSCĐ và tiến hành phân bổ giá trị CCDC, trích khấu hao TSCĐ hàng tháng theo đúng quy định.
- Lập các báo cáo liên quan đến tình hình biến động CCDC, TSCĐ khi được yêu cầu.
- Mở file lưu hồ sơ CCDC phân bổ trong nhiều kỳ và file tài sản riêng biệt từng năm.
- Tiến hành kiểm kê TSCĐ, CCDC theo định kỳ hoặc đột xuất
* Chế độ
- Hợp đồng thời vụ 10 tháng.
- Thời gian làm việc: Từ T2 - T7 (8h00 - 17h00)
- Hỗ trợ 1 bữa ăn trưa tại nhà máy
- Công ty có xe đưa đón trong khu vực nội thành Hà Nội
- Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên sâu.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động (Công ty liên tiếp nằm trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.

Job Requirement

 Tuổi : 23 đến dưới 30.
- Giới tính : Nam/Nữ
- Học vấn : Đại học chính quy trở lên.
- Chuyên ngành : kế toán – kiểm toán,….
- Chứng chỉ/bằng khác : Tin học văn phòng và thành thạo các phần mềm kế toán.
- Kiến thức : Nắm rõ về các phần hành kế toán đặc biệt là kế toán doanh thu – công nợ.
- Kỹ năng : Lập kế hoạch và làm việc nhóm.
- Kinh nghiệm làm việc : 02 năm trở lên

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

www.eurowindow.bizCompany size: 3000
Công ty CP Eurowindow được thành lập ngày 29/08/2002, Eurowindow là nhà cung cấp các giải pháp tổng thể cửa hàng đầu tại Việt Nam. Eurowindow chuyên sản...Detail

Similar jobs

Nhân Viên Kế Toán Doanh Thu Và Tài Sản

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts