• Salary

  8 Tr - 15 Tr VND

 • Experience

  1 - 3 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  31/01/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Cập nhật số liệu doanh thu hàng ngày của Trung tâm từ hoạt động kinh doanh. Có trách nhiệm kiểm tra các khoản thu được cập nhật chính xác.
 • Thực hiện việc hạch toán doanh thu hàng ngày
 • Lập phiếu kế toán doanh thu, làm báo cáo doanh thu
 • Theo dõi, kiểm tra các khoản điều chỉnh giảm trừ từ hoạt động kinh doanh của trung tâm thông qua các hợp đồng giao dịch. Đảm bảo các điều chỉnh giảm trừ về khoản thanh toán đã được cấp trên phê duyệt.
 • Lập báo cáo các khoản điều chỉnh giảm trừ đã được phê duyệt trình lên cấp trên.
 • Cuối tháng, kế toán doanh thu thực hiện việc tổng hợp các số liệu từ hoạt động kinh doanh của trung tâm trong tháng.
 • Tiến hành làm báo cáo tháng theo đúng biểu mẫu quy định từ số liệu tổng hợp được
 • Cuối tháng thực hiện việc báo cáo doanh thu quý từ các báo cáo tháng
 • Cuối năm thực hiện việc làm báo cáo doanh thu năm từ các báo cáo quý
 • Phối hợp với kế toán tổng hợp kiểm tra lại trước khi trình kế toán trưởng phê duyệt.
 • Phân loại,lưu giữ cẩn thận các loại chứng từ, sổ sách kế toán được giao bảo quản
 • Chủ động đưa ra đề xuất tăng cường quản lý doanh thu hiệu quả cho doanh nghiệp
 • Phối hợp với các kế toán viên khác thực hiện sắp xếp kho lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán
 • Phối hợp điều chỉnh các số liệu hạch toán cho chính xác khi được kế toán nội bộ yêu cầu.
 • Phối hợp với các kế toán viên của bộ phận, kế toán tổng hợp,… kiểm toán nội bộ chuẩn bị cho quá trình thanh tra kiểm tra của cơ quan thuế.
 • Làm báo cáo công việc đột xuất khi có yêu cầu

Job Requirement

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán,...

- Tuổi: từ 25-35 tuổi

- Kinh nghiệm: ưu tiên có từ 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí liên quan.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 24 - 35

Job tags / skills

Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs

Feedback