About us

Công ty TNHH Chế Tạo Máy Dược Phẩm Tiến Tuấn

Employment Information

Nhân viên kế toán kho

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 10/07/2021
Industry Accounting / Auditing / Tax , Manufacturing / Process
Experience 2 - 4 Years

CÔNG TY TNHH KOSMEBOX PTE. LTD.

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH SX-TM-DV Qui Phúc

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH KOSMEBOX PTE. LTD.

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THAI CORP INTERNATIONAL (VIỆT NAM)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP HUỲNH GIA

$ 9 Mil - 11 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Hướng nghiệp Á Âu

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Vinhthinh Biostadt

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH KOSMEBOX PTE. LTD.

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh